Oligopol

Oligopol

O oligopolu możemy mówić w momencie, kiedy mamy do czynienia z nieczystą formą konkurencji. Polega to na tym, że nie występuje typowa czysta konkurencja … Czytaj dalej

Elastyczność popytu

Elastyczność popytu

Elastycznością popytu będziemy nazywać relację, między zmianą popytu, która jest wyrażona procentami a zmianą czynnika, który jest odpowiedzialny za tą zmianę. Ten drugi element do wyliczenia elastyczności popytu, … Czytaj dalej

Ekonomia

Ekonomia

Wbrew pozorom, żeby zacząć studiować ekonomię, nie trzeba mieć ścisłego umysłu. Ponieważ ekonomia jest jak najbardziej nauką społeczną, która zajmuje się analizą oraz charakterystyką produkcji, dystrybucji jak i też … Czytaj dalej

Efektywność badań

Efektywność badań

Podczas gdy niektóre firmy w przemyśle turystycznym i dosłownie wszystkie organizacje w sektorze publicznym turystyki podejmują badania marketingowe, ciągle istnieje jeszcze wiele mniejszych firm, które nie przeznaczają w … Czytaj dalej

Eksperymenty

Eksperymenty

Eksperymenty przywołują obraz laboratorium i rzeczywiście wiele testów jest przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych, które mogą być użyteczne w badaniach w turystyce, takich jak testowanie efektywności różnych reklam. Wiele form … Czytaj dalej

Obserwacja

Obserwacja

Ankiety mają jednak swoje ograniczenia. Inne techniki, takie jak obserwacja, mają istotne znaczenie dla poparcia danych zgromadzonych na podstawie kwestionariuszy. Jeśli jednak obserwacja ma być potraktowana poważnie jako metoda … Czytaj dalej

Projekt kwestionariusza

Projekt kwestionariusza

Dobre zaprojektowanie kwestionariusza jest dużą umiejętnością, gdyż nawet sposób sformułowania pytania może nasuwać stronniczą odpowiedź. Pytania muszą być możliwie jak najprostsze, jednoznaczne i napisane językiem zrozumiałym dla respondentów … Czytaj dalej

Ankieta

Ankieta

Ankiety są zazwyczaj najlepszą metodą zbierania informacji. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się kwestionariusze, tzn. zestaw pytań zadawanych respondentom, które są tak zaprojektowane, aby pomóc zgromadzić informacje potrzebne firmie. Ankietę … Czytaj dalej