Oligopol

Oligopol

O oligopolu możemy mówić w momencie, kiedy mamy do czynienia z nieczystą formą konkurencji. Polega to na tym, że nie występuje typowa czysta konkurencja małych przedsiębiorstw ani żaden monopol. W pierwszym przypadku można mówić o czystej konkurencji, czyli zwykłej konkurencji małych przedsiębiorstw. Jest to zjawisko naturalne, kiedy niewielkie przedsiębiorstwa oferujących tę samą gamę usług lub produktów ściga się między sobą o jak najbardziej atrakcyjną cenę dla swoich potencjalnych klientów. Natomiast monopol polega na tym, że jedna największa firma wiedzie prym na tle pozostałych.

Oligopol charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie ma mowy tutaj o zwykłej konkurencji cenowej. Firmy prześcigają się wzajemnie na zupełnie innych płaszczyznach. Mianowicie mogą starać się o jak najlepszą ofertę usług dodatkowych bądź jakoś produktów albo usług. Ścigają się również między sobą w reklamie, która przykuję uwagę jak największą liczbę klientów.

Gdy przedsiębiorstwo, które zalicza się do typu oligopolu chce zmienić swoją formę, to taki proces nazywany będzie fuzją. A można wymienić aż cztery formy fuzji: kartel, syndykat, trust oraz koncern. Najwyższą formą zjednoczenia monopolistycznego będzie się odznaczał trust, który polega na połączeniu wielu małych firm. Powstała wielka firma, będzie się charakteryzowała posiadaniem zarządu oraz rady nadzorczej. Kartel zaś odznacza się zmową cenową lub jakościową, by wyeliminować z rynku pozostałą konkurencję.