Elastyczność popytu

Elastyczność popytu

Elastycznością popytu będziemy nazywać relację, między zmianą popytu, która jest wyrażona procentami a zmianą czynnika, który jest odpowiedzialny za tą zmianę. Ten drugi element do wyliczenia elastyczności popytu, również musi być wyrażony w procentach.

W zależności od wyniku, który wyliczymy ze wzoru, możemy wyróżnić popyt doskonale elastyczny, elastyczny, nieelastyczny bądź doskonale nieelastyczny. Podczas przeprowadzania badań, możemy się spotkać również z pojęciem elastyczności jednostkowej, które jest znane również pod nazwą elastycznością proporcjonalną bądź neutralną.

O popycie doskonale elastycznym, będziemy mówić kiedy popyt będzie przyjmował dowolne wartości, przy konkretnej wielkości czynnika determinującego zmianę. Jeśli mamy do czynienia z niewielką zmianą determinantu, a w efekcie tej zmiany możemy spodziewać się dużej zmiany wielkości popytu, to wtedy możemy stwierdzić, że popyt ten jest elastyczny. Popyt nieelastyczny będzie się charakteryzował naprawdę niewielkimi wahaniami, nawet przy dużych zmianach determinantu. Doskonale nieelastyczny popyt to taki, kiedy nawet największe zmiany determinantu nie wywołają żadnej zmiany popytu. Taki popyt jest również nazywany inaczej jako popyt doskonale sztywny. Jak widać istnieje dość sporo różnych kombinacji, które oczywiście można bardzo łatwo określić podstawiając dane do wzoru.

Elastyczność popytu cechuje różne wielkości i parametry. Dzięki temu możemy wyróżnić na przykład elastyczność cenową popytu, elastyczność łukową popytu czy też elastyczność mieszaną popytu.