Trendy w sprzedaży

Trendy w sprzedaży

Większość krótko- i średnioterminowych prognoz przeprowadza się przy zastosowaniu metod statystycznych, przewidując trendy na postawie sprzedaży, która miała miejsce w przeszłości. Przy projektowaniu sprzedaży usług turystycznych powszechnie … Czytaj dalej

Sprzedaż

Sprzedaż

Prognozowanie powinno obejmować trzy płaszczyzny.

• prognozowanie, w którym bierze się pod uwagę czynniki nieprzewidywalne (ekonomiczne, polityczne itp.); złożą się na nie prognozy wzrostu gospodarczego,  spodziewane wahania kursu walut, … Czytaj dalej

Popyt

Popyt

Podstawą każdego planowania będzie oczywiście pomiar istniejącego na rynku popytu — ile wyjazdów specjalistycznych czy czegokolwiek innego firma obecnie sprzedaje. Można to łatwo zanalizować, dzieląc dane liczbowe według rejonu … Czytaj dalej

Prognozowanie

Prognozowanie

Oprócz określenia swojego obecnego położenia, firma musi ustalić, dokąd zmierza i gdzie, postępując zgodnie z założeniami planu marketingowego, będzie się znajdować w wybranym momencie w przyszłości. Przygotowuje więc prognozę … Czytaj dalej

Różnicowanie produktu

Różnicowanie produktu

Jako alternatywę dla przywództwa kosztowego inna firma może wybrać specjalizowanie się w jakimś rodzaju produktów, których nie ma konkurencja. Może się także skupić na jakości, a oferując wyższą … Czytaj dalej