Eksperymenty

Eksperymenty

Eksperymenty przywołują obraz laboratorium i rzeczywiście wiele testów jest przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych, które mogą być użyteczne w badaniach w turystyce, takich jak testowanie efektywności różnych reklam. Wiele form eksperymentu można przeprowadzić z dala od laboratorium. Agent, który różnie układa broszury na stojakach, aby zobaczyć, jak wpłynie to na ich wybór, przeprowadza eksperyment kontrolowany. Linie lotnicze testują różne miejsca w samolotach, aby sprawdzić, które są najwygodniejsze dla pasażerów, a operator turystyczny może eksperymentować, wykorzystując różne miejsca wyjazdu wycieczek, aby zobaczyć, jak te zmiany wpłyną na sprzedaż i zadowolenie klientów.

Ta technika jest pomocna przy ustalaniu, czy istnieje związek przyczynowy między dwiema zmiennymi, tzn. czy zmiana jednej zmiennej wywoła zmianę drugiej. Oprócz przedstawienia przyczyny i skutku, celem będzie również zaproponowanie wyjaśnienia tej zmiany.