Efektywność badań

Efektywność badań

Podczas gdy niektóre firmy w przemyśle turystycznym i dosłownie wszystkie organizacje w sektorze publicznym turystyki podejmują badania marketingowe, ciągle istnieje jeszcze wiele mniejszych firm, które nie przeznaczają w swoich rocznych budżetach żadnych środków na badania, uważając je za nieodpowiednie i kosztowne wykorzystanie środków. Jest to w najlepszym wypadku krótkowzroczne, a w najgorszym katastrofalne, gdyż kierownictwo tych firm będzie angażować duże środki w rozwój nowych produktów, nie mając dostatecznej wiedzy. Nawet obecnie zostaje otwartych zbyt wiele małych hoteli i małych agencji podróży jedynie na podstawie „przeczucia” ich właścicieli.

Badania nigdy nie dostarczą dokładnych instrukcji, ale mogą zredukować margines popełnienia błędu. Ocena możliwości wykonania jest niezbędnym warunkiem jakiegokolwiek nowego projektu, niezależnie od tego, czy będzie to otwarcie nowej firmy, wprowadzenie nowego logo czy też rozwój nowego produktu.

Sukces badań zależy od:

• przeznaczenia na nie dostatecznych środków (chodzi nie tylko o pieniądze, lecz również o czas, jaki należy poświęcić na badania); pragnienie uzyskania wyników badań na „wczoraj” lub przeznaczenie na nie jedynie ułamka niezbędnych funduszy spowoduje, że badania będą przeprowadzane w ograniczonym zakresie, a wyniki końcowe wątpliwe;

• chęci przyjęcia przez kierownictwo wyników badań, nawet jeśli są one sprzeczne z ich własnymi, z góry powziętymi poglądami;

• wykorzystania wyników badań; zbyt często zdarza się bowiem, że badania są zlecane, aby uniknąć podejmowania natychmiastowej decyzji, a ich wyniki są odkładane do szuflady zamiast być wykorzystane przez kierownictwo do podjęcia lepszych decyzji dotyczących przyszłych strategii firmy.