Ekonomia

Ekonomia

Wbrew pozorom, żeby zacząć studiować ekonomię, nie trzeba mieć ścisłego umysłu. Ponieważ ekonomia jest jak najbardziej nauką społeczną, która zajmuje się analizą oraz charakterystyką produkcji, dystrybucji jak i też konsumpcji dóbr.

Jednym słowem ekonomię można bardzo łatwo podsumować jako naukę pokazującą w jaki sposób ludzie potrafią wykorzystywać zasoby. Pierwszy raz pojęcie ekonomii zostało zastosowane przez Ksenofonta. Wtedy w starożytności ekonomia krążyła wokół prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.

Ekonomia jak każda inna nauka dzieli się na różne działy, które zajmują się szerzej szczegółowymi zagadnieniami. Wśród tych działów można wymienić między innymi mikroekonomię, makroekonomię, czy też międzynarodowe stosunki gospodarcze. Mikroekonomia zajmuje się pojedynczymi przedsiębiorstwami, a także gospodarstwami domowymi oraz ich wpływem na rynek gospodarczy. Natomiast makroekonomia interesuje się zagadnieniami związanymi konkretnie z całą gospodarką. Jeśli zdecydujemy się na zagłębienie tajników nauki międzynarodowych stosunków gospodarczych, to będziemy interesować się wymianą handlową na skalę oczywiście międzynarodową, oraz w jaki sposób to będzie wpływało na rozwój gospodarki krajowej.

Ponadto możemy wyróżnić jeszcze ekonomię pozytywną oraz ekonomię normatywną. Pierwsza z nich polega na tym, że w sposób obiektywny wyjaśniane są wszystkie zasady działania gospodarki. Natomiast jeśli do tego samego zagadnienia podejdziemy subiektywnie, to już będziemy mogli mówić o ekonomii normatywnej. Jeśli będziemy chcieli połączyć ekonomię z polityką, to już wchodzimy w zakres sztuki ekonomii.