Projekt kwestionariusza

Jeszcze inną techniką jest skala Guilforda, która wymaga od respondentów przydzielenia 10 punktów dwóm cechom lub zmiennym. Ponieważ jest to dość skomplikowana technika, wymaga ona dokładnego objaśnienia, aby upewnić się, że każdy respondent ją rozumie.

Należy przydzielić 10 punktów dwóm ośrodkom na podstawie cech zamieszczonych w kolumnie po lewej stronie. Na przykład, gdyby Pan (Pani) został zapytany o jakość wyżywienia w każdym ośrodku i wydawałoby się Panu (Pani), że wyżywienie na Korfu było znacznie lepsze niż wyżywienie na Majorce, może Pan (Pani) przypisać 8 punktów Korfu i 2 punkty Majorce tej cesze. Gdyby Pan (Pani) uważał, że wyżywienie było równie dobre w obydwu ośrodkach, można przypisać po 5 punktów każdemu z nich.

cecha – Korfu – Majorka

słonecznie i ciepło — —
dobre plaże — —
dobry kurort dla małych dzieci — —
niedrogi jako miejsce urlopowe — —

Kwestionariusze powinny być zawsze skonstruowane w taki sposób, aby pytania początkowe były ogólne (Czy w zeszłym roku wyjechał Pan (Pani) na urlop?) i stopniowo stawały się coraz bardziej szczegółowe (Z jakiego rodzaju zakwaterowania korzystał Pan (Pani) podczas urlopu?, Jakie było Pana (Pani) zdanie o rozrywkach zapewnianych przez hotel?). Pytania natury osobistej, takie jak wiek, zawód, dochody itp., najlepiej umieścić na końcu kwestionariusza. Ponieważ rzadko się zdarza, że trzeba znać dokładny wiek respondentów, tego rodzaju pytanie najlepiej zadać, wykorzystując na przykład takie zakresy:

Gdzie kupił Pan (Pani) bilet? (proszę zakreślić numer odpowiedzi)

bezpośrednio u przewoźnika 1
u agenta podróży 2
w automacie 3
inne źródło 4
nie wiem/nie pamiętam 5

co znacznie uprości wykorzystanie komputera do celów obróbki wyników ankiety.

W niektórych przypadkach nie da się uniknąć pytań otwartych, choć pytania zbyt ogólne powinny się pojawiać bardzo rzadko w kwestionariuszu, gdyż trudno potem podzielić odpowiedzi w celu ich obróbki. Na przykład na pytanie: Co sądzi Pan (Pani) o British Airways? uzyska się tak wiele różnych odpowiedzi, że nie będzie można poddać ich analizie. Lepiej więc przeredagować pytanie tak, aby zadać respondentom oddzielnie pytania o opinie na temat obsługi danej linii lotniczej, wyżywienia itp.

Wykorzystanie pytań nie do końca sformułowanych, takich jak dokończenie zdania, może ułatwić późniejszą klasyfikację odpowiedzi:

Kiedy wchodzę do agencji podróży, pierwszą rzeczą, której szukam, jest…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *