Kontrola planu marketingowego

Kontrola planu marketingowego

Każdy plan opracowany przez firmę musi podlegać kontroli. Aby było to możliwe, cele planu marketingowego muszą być jasne, a każdy z nich policzalny i mierzalny. Konieczna jest … Czytaj dalej

Plan marketingowy operatora turystycznego

Plan marketingowy operatora turystycznego

Ponownie posługując się przykładem naszego hipotetycznego operatora turystycznego, zastanowimy się nad kilkoma strategiami, które kierownik ds. marketingu może przyjąć jako podstawę nowego planu marketingowego. W ramach … Czytaj dalej

Marketing-mix

Marketing-mix

Marketing-mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu marketingowego i wyposaża kierownika ds. marketingu w techniki prowadzące do optymalizacji wydatków budżetowych.

Ph. … Czytaj dalej

Struktura funkcjonalna

Struktura funkcjonalna

Najbardziej tradycyjna struktura organizacyjna polega na przyznaniu personelowi indywidualnej odpowiedzialności za jedną lub więcej funkcji marketingowych. Marketing składa się z bardzo wielu funkcji i w przypadku dużego operatora … Czytaj dalej

Struktura organizacyjna marketingu

Struktura organizacyjna marketingu

Żaden plan marketingowy nie będzie skuteczny, jeśli firma nie jest odpowiednio przygotowana, aby osiągnąć ustalone cele. W marketingu oznacza to, że firma jako całość jest zorientowana na … Czytaj dalej

Ustalanie budżetu marketingowego

Ustalanie budżetu marketingowego.

Ustalenie całościowego budżetu marketingowego stanowi część zespołowego procesu planowania finansowego, ale powinno być wynikiem negocjacji prowadzonych między szefem działu ds. marketingu a dyrektorem ds. planowania. Budżet ustala … Czytaj dalej

Rozwój nowego produktu

Rozwój nowego produktu

Przeanalizujemy przykład, który zobrazuje proces planowania, dzięki któremu poważny operator turystyczny rozpoznał szansę wprowadzenia nowego celu wyjazdu. Operator już wcześniej określił swój cel marketingowy: umocnienie własnej pozycji … Czytaj dalej