Projekt kwestionariusza

Przykłady pytań zamkniętych:

1. Ile razy podróżowała) Pan (Pani) za granicę na wakacje trwające cztery doby lub dłużej w ostatnim roku?
raz 1
dwa razy 2
trzy lub więcej razy 3
wcale 4

2. Jakie były potrawy podawane w hotelu?
wyśmienite 1
dobre 2
przyzwoite 3
złe 4
bardzo złe 5

Przy pytaniach tego rodzaju ważne jest, aby istniała równowaga między „pozytywnymi” a „negatywnymi” odpowiedziami, gdyż w przeciwnym razie całkowity wynik będzie wskazywać odchylenia w jedną lub drugą stronę. Nierzadko zdarzają się kwestionariusze, w których operatorzy turystyczni proszą respondentów o wybór jednej z następujących kategorii:
1. wyśmienity
2. dobry
3. przyzwoity
4. zły.

Uzyskuje się wówczas dwie odpowiedzi pozytywne, jedną „neutralną” i jedną negatywną i może się wydawać, że produkt jest trochę lepszy niż byłby w przypadku bardziej obiektywnego zestawu odpowiedzi. Zazwyczaj przedstawia się pięć odpowiedzi do wyboru, ale czasami może ich być siedem lub dziewięć, aby zapewnić dokładność odpowiedzi.

Można również wykorzystać w pytaniu prostą skalę od 1 do 10, aby ustalić opinie respondentów o danym produkcie:

3. Jaka jest Pana (Pani) opinia o obsłudze w hotelu?

(Proszę przyznać punkty od 1 do 10, przy czym 10 punktów — to obsługa naprawdę wyjątkowa, a 1 punkt — bardzo zła.)

W ten sposób łatwo uzyskać średnią ocenę usługi.

Podobnie dzięki wykorzystaniu skali Likerta można uzyskać stopień akceptacji na przykład następującego stwierdzenia:

4. Francuskie hotele oferują zazwyczaj lepsze wyżywienie niż hotele brytyjskie.
zdecydowanie nie 1
nie 2
ani tak, ani nie 3
tak 4
zdecydowanie tak 5

Należy tak zróżnicować bieguny skali, aby „zdecydowanie tak” pojawiało się czasami po lewej stronie skali, a czasami po prawej. Pozwoli to zapobiec automatycznemu zakreślaniu stwierdzenia, jeśli respondenci mają pochlebną opinię, i spowoduje, że pomyślą przed udzieleniem odpowiedzi. Stwierdzenia powinny również przedstawiać zróżnicowane poglądy, tak aby respondenci zgadzali się z jednymi, a nie zgadzali się z innymi, zapewniając w ten sposób przemyślenie każdej odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *