Potrzebne informacje

Potrzebne informacje

Wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, muszą wiedzieć, jakie jest ich miejsce na rynku. W przypadku każdego z istniejących produktów muszą wiedzieć, ile sprzedają każdego z produktów, jak sprzedaż prezentuje się w czasie i muszą znać przewidywania dotyczące sprzedaży w przyszłości oraz jak ich produkty mają się do produktów konkurencji. Muszą znać, jaki udział w rynku ma własna firma i jej konkurenci. Operator turystyczny musi śledzić swoją strategię dystrybucji, aby określić, ile produktów sprzedaje każdy z jego detalistów i które z punktów sprzedaży detalicznej są najefektywniejsze. Kierownictwo wszystkich firm chce znać efektywność swoich kampanii reklamowych i promocyjnych. Powinno również znać poziom rentowności i udział kosztów każdego produktu w kosztach ogólnych. Musi też całkowicie rozumieć klienta: kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego kupuje.

Firma, która planuje nowe produkty, musi przeprowadzić badanie szans na rynku, przetestować na tych rynkach pomysły nowego produktu, znaleźć odpowiednie wartości, które przyciągną uwagę oraz — gdy to możliwe — wstępnie zaprezentować produkt, przewidzieć sprzedaż i kontrolować tę sprzedaż (w porównaniu do przewidywań), tak jak to opisano w następnym rozdziale traktującym o rozwoju nowego produktu.