Marketing-mix

Marketing-mix

Marketing-mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu marketingowego i wyposaża kierownika ds. marketingu w techniki prowadzące do optymalizacji wydatków budżetowych.

Ph. Kotler definiuje marketing-mix jako: kombinację narzędzi, jakimi posługuje się firma, aby osiągnąć pożądane cele na rynku docelowym.

Tak zwanych narzędzi jest wiele, ale można je pogrupować według czterech  kategorii znanych jako „cztery P” (w języku angielskim product, price, place, promotion): produkt, cena, miejsce, promocja (rysunek).

Istnieje nieskończona liczba możliwych kombinacji, jakie kierownik ds. marketingu może wybrać, rozplanowując budżet. Ponadto, wydatki na niektóre narzędzia można zmienić w krótkim czasie (promocja, cena), natomiast inne wymagają długiego czasu, zanim może dojść do zmiany (rozwój nowego produktu, kanały dystrybucji).