Struktura organizacyjna marketingu

Struktura organizacyjna marketingu

Żaden plan marketingowy nie będzie skuteczny, jeśli firma nie jest odpowiednio przygotowana, aby osiągnąć ustalone cele. W marketingu oznacza to, że firma jako całość jest zorientowana na marketing, a jej kadra stawia przed sobą te same cele i ma taką samą wolę ich osiągnięcia.

Marketing to nie tylko „coś, czym zajmuje się dział ds. marketingu”. Filozofia marketingu powinna przenikać całą firmę. Wiele firm dużo mówi o marketingu, ale pozostają zorientowane na produkt, koncentrują się na szukaniu sposobów wykorzystania nadwyżki pojemności, a nie odpowiedzi na pytanie, czego naprawdę życzy sobie klient.

Na poziomie zarządów dużych firm powszechne jest myślenie o marketingu w kategoriach sprzedaży i działalności promocyjnej, a nie jako o filozofii przewodniej firmy. Dochodzi do nieporozumień między działem ds. marketingu a personelem operacyjnym lub kontrolerami finansowymi (jakże często się zdarza, że w przypadku spadku sprzedaży firma podejmuje działania mające na celu ograniczenie wydatków na marketing, zamiast je zwiększyć). Dyrektorzy zarządzający okazujący zrozumienie dla koncepcji marketingu mogą odegrać istotną rolę w koordynowaniu wspólnych dla wszystkich celów marketingowych firmy.

W samym dziale ds. marketingu kadra musi być tak przeszkolona, aby funkcjonować efektywnie. Znaczy to tyle samo, co efektywna organizacja kadry. Wiele małych firm podróży musi siłą rzeczy działać przy niewielkiej liczbie personelu i właściciel lub dyrektor zarządzający zajmuje się marketingiem będącym częścią ogólnych obowiązków związanych z zarządzaniem firmą. Ma to tę korzyść, że ogranicza problemy z komunikacją, jednak nie gwarantuje efektywniejszego marketingu. Natomiast większe firmy chętnie zatrudniają specjalistów ds. marketingu i muszą wybrać najefektywniejszą strukturę organizacyjną tej kadry.

Istnieją cztery typy struktury organizacyjnej działu ds. marketingu:

• struktura funkcjonalna,

• struktura według terytorium geograficznego,

• struktura produktowa (według marki),

• struktura według kryterium segmentu rynku.