Struktura produktowa (według marki)

Struktura produktowa (według marki)

Tam, gdzie firma produkuje wiele różnych produktów lub marek, korzystne może się okazać powołanie dla każdej z nich odrębnej struktury organizacynej. Widać to w systemie organizacyjnym większej firmy turystycznej, w której odrębny personel marketingowy odpowiada za programy różnych pakietów urlopowych. W dużym hotelu kierownik ds. bankietów jest często odpowiedzialny za funkcje gastronomiczne, które nie obejmują usług związanych z zakwaterowaniem, natomiast kierownik ds. sprzedaży odpowiada za organizację konferencji i wycieczek grupowych, a kierownik recepcji — za indywidualną sprzedaż bieżącą (pocztę, telefon i osobistą) oraz wszystkie rezerwacje.

Jeśli firmy oferują swoje produkty, posługując się różnymi nazwami marek, można zorganizować marketing osobno dla każdej marki. Firma taka jak Rank Organizations, która kieruje tak zróżnicowaną działalnością, jak Butlin’s Shearings National, Haven Holidays i Warner Holidays, może zatrudnić odrębny personel ds. marketingu dla każdego z wymienionych biur, pod warunkiem że jej celem jest utrzymanie zróżnicowania poszczególnych marek. I ponownie, w obrębie działów ds. marketingu możliwy jest dalszy podział zależny od funkcji.

W praktyce kierownicy ds. produktu mają mniej autonomii niż kierownicy ds. marketingu, ale sprawują kontrolę nad strategiami stosowanymi przy marketingu własnych linii produktów, mogą więc szybko reagować na zmiany popytu lub inne czynniki oddziałujące na ich rynek.