Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Kiedy firma oceni już swoją pozycję marketingową, ma, ogólnie biorąc, trzy strategie, które może zastosować. Są to strategie:

• przywództwa kosztowego,

• różnicowania produktu,

• koncentracji na wybranych segmentach rynku.

Przywództwo kosztowe

Jeśli firma jest wystarczająco duża i silna, aby eliminować konkurencję za pomocą cen, może wybrać tę strategię jako podstawowy sposób przyciągania klientów. Obniżenie cen osiąga się przez obniżenie kosztów. Korzyści skali mogą być opłacalne dla dużych firm. Duże firmy, takie jak Thomson Holidays lub Tjaereborg, dzięki występowaniu na międzynarodowych rynkach mogą wynegocjować bardzo niskie ceny z powodu znacznej liczby łóżek, na jaką zawierają umowę.

Duże firmy mogą jednak ucierpieć w wyniku malejących korzyści skali, ponieważ im większa organizacja, tym trudniej jest nią zarządzać. Grozi to bezosobowym traktowaniem klientów oraz trudnościami w efektywnej komunikacji między personelem w obrębie organizacji.

Ponieważ więksi operatorzy turystyczni przewożą większą liczbę klientów, może im to uniemożliwić współpracę z wieloma małymi hotelami oraz pensjonatami w miejscach, które obsługują. Natomiast mały operator turystyczny może wynegocjować wykupienie miejsc w tanich małych hotelach po jeszcze niższej cenie niż wielcy operatorzy.