Zagrożenia

Zagrożenia

Na działalność zarówno agenta, jak i operatora turystycznego wpływają wydarzenia polityczne i gospodarcze w kraju, takie jak np. nałożenie opłaty lotniskowej, co wpływa na ceny wszystkich odlotów z krajowych lotnisk. Również polityka międzynarodowa i terroryzm stanowią poważny problem dla przemysłu turystycznego, jak to udowodnił gwałtowny spadek popytu na wyjazdy zagraniczne w następstwie wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r. Na działalność agenta podróży

i każdego operatora turystycznego działającego w skali regionalnej wpływa lokalna gospodarka. Agent musi zwracać uwagę na takie czynniki, jak zwalnianie pracowników przez ważniejsze firmy w okolicy lub projekt ich zamknięcia czy odejście szefa agencji lub kogoś ze sprzedawców w celu rozpoczęcia własnej, konkurencyjnej dla agencji działalności. Zmianie mogą też ulec dotychczasowe szlaki komunikacyjne w związku z przebudową dróg w okolicy.

Operator musi być wyczulony na zagrożenia wynikające z wahań kursów walut lub wzrostu cen paliw — czynników o poważnym znaczeniu przy ustalaniu kosztów. Poważnym zagrożeniem będzie również działalność ze strony konkurencji mająca wpływ na sprzedaż, na przykład obniżka cen lub znacząca kampania reklamowa.

Zagrożenia towarzyszą każdej działalności. Jeśli firma potrafi odpowiednio wcześnie je rozpoznać, dadzą się pokonać, a nawet przekształcić w szanse.

Aby pomóc w zrozumieniu tego złożonego problemu, przedstawimy w tym miejscu przykładową, hipotetyczną analizę SWOT przeprowadzoną przez elitarnego operatora turystycznego oferującego krótkie wyjazdy, wchodzącego w skład dużego organizatora turystyki. Nazwijmy naszego operatora „Medialink Kozy”.