Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego

Spółka prawa handlowego nazwiemy spółkę osobową lub spółkę kapitałową, która została otworzona, funkcjonuje, a także w niektórych przypadkach jest dzielona na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku, czyli na podstawie Kodeksy Spółek Handlowych. Spółkę handlową reguluje także Kodeks Cywilny, który dotyczy spraw nie opisanych we wcześniejszym kodeksie.

Spółki handlowe można podzielić jeszcze na inne spółki pogrupowane według osobowych i kapitałowych. Zatem spółki osobowe, w których role dominujące odgrywają wspólnicy, podzielić można na spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie jak i też spółki jawne. W przypadku spółek kapitałowych, w których wspólnicy ograniczają się wyłącznie do wyłożenia funduszy, dzielimy na spółki akcyjne, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsze spółki zaczęto tworzyć w krajach romańskich.

Tym się również między sobą spółki kapitałowe od osobowych. Tym, że kapitałowe ograniczają wspólników wyłącznie do wyłożenia kapitału i nie mają oni praktycznie żadnego bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie spółki. Natomiast spółki osobowe zobowiązują wspólników nie tylko do odpowiedzialności finansowej za spółkę, ale również liczy się tutaj ich osobisty wkład pracy.

 

Oczywiście nie należy zapominać o tym, że każda spółka musi być wpisana do rejestru handlowego, który prowadzony jest przez sądy, a dokładniej sądy gospodarcze rejonowe. Tam są podpisywane wszystkie potrzebne dokumenty zakładające spółkę prawa handlowego.