Podaż

Podaż

Podażą nawieli ilość produktów lub usług, które są oferowane przy konkretnej cenie. Jednak, żeby ta definicja była pełna, należy założyć brak zmienności innych elementów, które odpowiedzialne są za charakterystykę sytuacji na runku tego produktu lub usługi.

Istnieje tutaj prawo podaży, z którym warto się zapoznać. Mimo ono o tym, że w przypadku wzrostu ceny będziemy mówić o wzroście wielkości podaży konkretnego produktu bądź usługi. Sytuacja będzie się odwrotnie przedstawiała w momencie, kiedy będziemy mieć do czynienia z obniżeniem ceny, wtedy też będziemy mogli spodziewać się spadku podaży.

Wielkość podaży jest kształtowana przez niektóre czynniki, które nazywane są determinantami podaży. Do nich zaliczyć można chociażby eksport, import, wielkość rezerw, czy też czas jakim będą dysponować producenci albo elastyczność podaży. Przy wyliczaniu podaży, należy również zwrócić uwagę na cenę dóbr substytucyjnych, czyli tak zwanych zamienników, czy dóbr uzupełniających, które nazywane są dobrami komplementarnymi.

Nie powinno się jednak zapominać o cenie czynników produkcji. Czyli koszta jakie są wliczane w produkcję konkretnego dobra. W końcu każda fabryka produkująca jakiś towar musi się liczyć z płaceniem rachunków za energię elektryczną, wodę, surowce do wytwarzania produktów, a także jeśli był zaciągnięty jakiś kredyt, to w podaż liczy się również oprocentowanie tego kredytu. Jest to tak zwany poziom kosztów produkcji.