Słabe strony

Słabe strony

Jednym z problemów, jaki ma do rozwiązania agent, jest znalezienie odpowiednich sprzedawców. Jeśli agencja jest ulokowana na terenie o wysokim poziomie zatrudnienia i trudno znaleźć dobrych pracowników o niewygórowanych wymaganiach finansowych, problem staje się złożony. Konkurencyjne agencje działające na tym samym terenie mogą mieć stały, kompetentny personel, cieszący się dużą popularnością wśród klientów, co dodatkowo utrudni rozwinięcie działalności. A może nasz lokal mieści się przy ulicy, wzdłuż której stoją barierki zmuszające klientów do używania nieprzyjemnego przejścia podziemnego, jeśli chcą do nas dotrzeć z przeciwnego chodnika? Byłby to bardzo słaby punkt w przyciąganiu przygodnych klientów. Podobnie jak niedogodne lub płatne miejsca parkingowe.

Operator turystyczny musi być świadomy swojej konkurencyjnej pozycji: czy jest ona niekorzystna pod względem cen, liczby ofert, standardu noclegów, cech produktu lub poziomu obsługi przez agentów podróży. A może jej słabością jest promocja, przy skuteczniejszej kampanii reklamowej ze strony konkurencji?