PKB

PKB

PKB jest skrótem od rozwiniętego pojęcia: Produkt Krajowy Brutto. Jest to nic innego jak wskaźnik pokazujący dochód krajowy. Dotyczy on przede wszystkim jednego kraju i wyliczany jest on w jednostce konkretnego czasu, czyli najczęściej w ciągu jednego roku.

Najpopularniejszy wzór, jaki w ogóle określa PKB, każde dodać ze sobą takie czynniki jak konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe, a także eksport. Od tej sumy należy odjąć import, a następnie jeszcze dodać zmianę stanu zapasów.

Do największych gospodarek świata zalicza się na pewno Unia Europejska. Tutaj PKB podawane jest w milionach dolarów rocznie. Unia Europejska w 2011 roku osiągnęła PKB ponad 16 180 milionów dolarów. Drugie miejsce zajęły Stany Zjednoczone z wynikiem 14 622 milionów dolarów w ciągu 2011 roku.

Następnie jest dość spora przerwa, bo z wynikiem 5 745 mln $ są Chiny, oraz Japonia, która osiągnęła wtedy wskaźnik równy 5 391 mln $. Polska znalazła się wtedy na 22 miejscu z wynikiem 439 mln $ i tym samym wyprzedziła między innymi Arabię Saudyjską, Tajwan, czy nawet Norwegię.

Produkt Krajowy Brutto jest w pewien sposób uzależniony od pozostałych wskaźników. Na pewno PKB będzie rosło w momencie, gdy na polskim rynku odczujemy spadek bezrobocia, a wzrost produkcji i usług, które oczywiście zostaną sprzedane.