WIBOR

WIBOR

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, jest niczym innym jak pojęciem, które pochodzi z giełdy a jednocześnie jest powiązane ściśle z bankowością polską. Przede wszystkim, jest to wskaźnik określający codziennie wystawianą o godzinie 11:00 stopę procentową kredytów udzielanych między bankami.

Fixing, czyli właśnie wystawianie od poniedziałku do piątku wartości stopy procentowej przeprowadzane jest przez Stowarzyszenie Dealerów (ACI), które dawniej nosiło miano Forem Polska. WIBOR, co prawda założony został w 1991 roku, jednak dopiero w 1993 roku zaczęto regularnie wystawiać notowania średniego oprocentowania z 16 polskich banków, które zgodziły się na przedstawienie swojej oferty.

Można tutaj mówić o lokatach, które są zakładane w ciągu tego samego dnia, w którym została zawarta transakcja finansowa. Zatem, transakcja opiera się na wartości stopy procentowej, która została wskazana danego dnia. Taka lokata nazywana jest overnight, w skrócie ON.

 

Drugim rodzajem lokaty, kiedy banki również pożyczają pieniądze na jeden dzień, jednak do transakcji dokładnej dochodzi następnego dnia roboczego od momentu fixingu przez ACI. Taka lokata jest określana mianem tomorrow/next, ze skrótem TN. Ostatnia forma czyli spot week (SW), środki można pożyczyć aż na cały tydzień, od chwili kiedy tylko pieniądze będą zaksięgowane na konto klienta. Do takiej transakcji dochodzi dokładnie po dwóch dniach roboczych od momentu fixingu.