Marketing społeczny

Jeśli przyjrzeć się definicji marketingu podanej wcześniej w tym rozdziale, wyraźnie widać, że celem marketingu danej firmy jest osiągnięcie zysku lub innego celu. Jest to istotne, gdyż wyjaśnia fakt, że marketing obejmuje działania wszelkiego rodzaju innych organizacji oprócz firm.

Marketing społeczny

Nawet w sferze handlowej nie wszystkie organizacje wymieniają zysk jako swój cel. Dla przykładu, dla Brytyjskiego Urzędu Turystycznego (BTA) celem nie jest bezpośrednio zysk, ale wytwarzanie usług turystycznych, stąd też stymulowanie zatrudnienia i zysków prywatnych firm turystycznych. W ten sam sposób inne organizacje zapewniające usługi niekomercyjne, takie jak instytucje edukacyjne, muszą zakomunikować o swoim „produkcie” swoim „klientom”, czyli swoim studentom. Poglądy wymagają również komunikowania. Celem kościołów, organizacji charytatywnych, lobby politycznych jest zaspokojenie pewnych potrzeb, a wykorzystanie efektywnych technik komunikowania pomoże w ich osiągnięciu. Zainteresowanie ostatnio zanieczyszczeniem środowiska naturalnego doprowadziło do utworzenia silnego ruchu ekologicznego, którego celem jest zaprezentowanie tych poglądów takim liderom opinii, jak członkowie parlamentu i dziennikarze, a także szerokiej opinii publicznej. Pojęcie „marketing społeczny” jest stosunkowo nowe i unaocznia, że organizacje wszelkiego typu mogą z korzyścią stosować marketing.