Marketing dla konsumentów indywidualnych i dla nabywców instytucjonalnych

Marketing dla konsumentów indywidualnych i dla nabywców instytucjonalnych.

W tym miejscu pomocne będzie wyjaśnienie, co rozumiemy przez termin produkt. W kategoriach marketingu słowo to oznacza nie tylko materialne towary, lecz także wszystko to, co może być zaoferowane ludziom, aby zaspokoić ich potrzeby, włączając w to usługi.

Produkty są sprzedawane dwóm rodzajom kupujących tym, którzy kupują dla własnego wykorzystania, i tym, którzy kupują w imieniu innych. Termin marketing dla konsumentów indywidualnych odnosi się do pierwszej kategorii kupujących, a marketing dla nabywców instytucjonalnych — do drugiej. Tak jak przemysł przetwórczy kupuje surowce, aby przetworzyć je na gotowe produkty dla swoich klientów, a detaliści kupują towary, aby sprzedać je swoim klientom, tak samo w świecie turystyki występują nabywcy instytucjonalni.

Wiele dużych firm, których personel często podróżuje służbowo, zatrudnia kierowników ds. podróży, których zadaniem jest organizowanie podróży służbowych pracowników. Konferencje mogą być organizowane przez firmy profesjonalne, a nie przez firmy, których pracownicy biorą udział w tych konferencjach. Hotele, linie lotnicze i inne firmy podróżnicze chętnie przejmą takie działania od instytucji.