Marketing krajowy i międzynarodowy

Marketing krajowy i międzynarodowy.

Należy rozróżnić marketing produktów na rynku krajowym i ich marketing na rynkach zagranicznych. Marketing międzynarodowy to wyspecjalizowana dziedzina marketingu, która musi brać pod uwagę różne systemy prawne i warunki działania, różne kultury wpływające na zachowania kupujących i problemy wynikające z konieczności transportu produktów za granicę. Turystyka jest zasadniczo związana z marketingiem międzynarodowym. British Airways muszą sprzedać Amerykanom pomysł latania brytyjskimi liniami lotniczymi, rywalizując z amerykańskimi przewoźnikami, a Brytyjski Urząd Turystyczny (BTA) musi promować W. Brytanię jako cel wyjazdów turystom z wielu krajów na całym świecie, rywalizując z innymi kierunkami wyjazdów turystycznych, podczas gdy operatorzy turystyczni muszą się nauczyć rozpoznawać potrzeby przyjezdnych z różnych obcych krajów oraz jak je zaspokajać.