Cechy nieuchwytne usług turystycznych

Ponieważ zajmujemy się usługami, przyjrzyjmy się cechom tych usług, aby zrozumieć, czym różnią się one od towarów. Należy rozważyć cztery zasadnicze

cechy usług:

• nieuchwytność,

• heterogeniczność,

• zniszczalność,

• nierozdzielność.

Po pierwsze, usługi są nieuchwytne. Nie mogą być one sprawdzone lub wypróbowane z góry przed ich zakupieniem, stąd też kupujący ponosi pewne ryzyko. Jest to niezwykle istotny aspekt transakcji. Czyni to marketing usług turystycznych znacznie łatwiejszy, gdyż nie napotyka się w tym przypadku żadnego ze zwyczajowych problemów związanych z alokacją fizyczną towarów i nie ma kłopotów związanych z przechowywaniem i sortowaniem produktów w magazynach zanim dostarczy się je klientom. Jednak usługi mają wiele niedogodności. Ponieważ agenci nie muszą kupować produktów zanim je sprzedadzą swoim klientom, obniża to ich zaangażowanie i lojalność wobec poszczególnych marek handlowych. W miejsce systemu alokacji przemysł turystyczny musi korzystać z systemu rezerwacji, który jest po prostu metodą dostosowywania popytu do podaży. Problemy tej formy dystrybucji będą omówione w rozdziale 8.

Oferujący usługi turystyczne usiłują przezwyciężać niedogodności związane z usługami. Istnieje wiele wymyślnych sposobów, jakie można zastosować w praktyce. Rozwój kaset wideo, które dają znacznie wierniejszy (i bardziej przychylny) obraz usługi turystycznej, niż można uzyskać z broszury, jest jednym ze sposobów efektywnego przekazywania klientom informacji. Innym pomysłem wprowadzonym podczas ery gwałtownego wzrostu w latach sześćdziesiątych, zanim jeszcze wzrost cen paliw zaowocował niebotycznymi cenami biletów lotniczych, były tanie „loty próbne”, w których nie sprzedane miejsca czarterowe były udostępniane klientom za bardzo niską opłatą, aby umożliwić potencjalnym nabywcom pakietów urlopowych „wypróbowanie” miejsc i samego lotu. Czasami pobrana opłata (wynosząca nawet 1 funt) była refundowana w przypadku zakupu usługi turystycznej. W latach dziewięćdziesiątych brytyjska firma Airtours eksperymentowała z tanimi krótkimi lotami, aby pomóc potencjalnym klientom przezwyciężyć obawę przed lataniem.