Istota planowania marketingowego

Istota planowania marketingowego

Wszystkie organizacje turystyczne, bez względu na wielkość, świadomie lub nie, angażują się w działalność marketingową. Na przykład lokalny agent podróży musi podjąć decyzje: jakie usługi będzie oferował, jakie broszury wyłoży oraz w jaki sposób je wyeksponuje. Wybór broszur, poziom oferowanych usług, rodzaj wystroju i wyposażenia biura — wszystko to odzwierciedla segment rynku, któremu agent postanowił służyć, oraz sposoby, jakimi chce sprostać potrzebom tego rynku. Reklamowanie produktów, zwracanie uwagi na ich szczególne możliwości, zapewnienie darmowych przewozów na miejscowe lotnisko jako zachęta do kupowania usług w danym biurze, sprawdzanie dawnych spisów, aby wiedzieć, kim są stali klienci oraz wysyłanie ulotek pocztą ze szczegółowymi ofertami wyjazdów na wakacje, które mogą im przypaść do gustu — to przykłady działalności marketingowej. Jest jednak istotna różnica między marketingiem prowadzonym „na gorąco”, kiedy decyzje są podejmowane pod wpływem chwili, a ostrożnie przemyślanym i uporządkowanym podejściem do marketingu. Takie podejście jest znane jako proces planowania marketingowego i właśnie tym procesem zajmujemy się w niniejszym rozdziale.

Krótko mówiąc, dzięki planowaniu firma łączy swe cele i środki z szansami, przy jak najlepszym wykorzystaniu tych środków. Jest więc oczywiste, że trzeba wiedzieć, jakie firma ma cele i środki oraz jakie są szanse ich wykorzystania.

Ustalenie szans może być stosunkowo łatwe, jeśli rynek wzrasta szybko, jak to się działo w przypadku popytu na wakacje zagraniczne w latach sześćdziesiątych aż do połowy lat osiemdziesiątych. W takich okolicznościach nawet mało efektywne i źle kierowane firmy mogą się utrzymać i prosperować na rynku. Lecz jeśli otoczenie marketingowe ulega ciągłym zmianom, popyt się stabilizuje i spada (jak było w przypadku pakietów urlopowych na początku lat dziewięćdziesiątych), nieopracowanie strategicznego planu marketingowego, dzięki któremu można reagować na te zmiany, może się skończyć upadkiem mniej efektywnie kierowanych firm. Planowanie to po prostu sposób na przetrwanie w konkurencyjnym, szybko zmieniającym się otoczeniu.