Cele planowania

Cele planowania

Planowanie jest konieczne do osiągnięcia celów krótko- i długoterminowych. Planowanie krótkoterminowe jest niezbędne do określenia sytuacji firmy w danym momencie oraz sytuacji, w jakiej będzie się ona znajdować za tydzień lub miesiąc. Kierujący firmą powinni umieć ocenić swoją perspektywę, ponieważ nie wiedząc, ile pieniędzy będzie wpływać do firmy, nie będą mogli przewidzieć, czy wystarczy środków na bieżące wydatki firmy, na przykład na pensje. Elan marketingowy określa co, w jakiej cenie i w jaki sposób należy sprzedać w danym okresie, aby zostały pokryte koszty.

Firma musi również planować, jak osiągnąć cele długoterminowe. Może to oznaczać szukanie dodatkowych źródeł kapitału na przyszłe inwestycje. Żaden bank nie przychyli się do prośby o kolejne fundusze, jeśli cele i strategia firmy nie są jasno określone. Plan marketingowy jest oczywiście tylko jednym z elementów planowania firmy i jako taki musi być skoordynowany z planami finansowymi, planami organizacyjnymi, planami zakupów i innymi elementami składającymi się na działalność firmy. Marketing jest po prostu narzędziem, za którego pomocą firma osiąga swoje cele poprzez rozpoznawanie nowego produktu i szans rynkowych, ocenianie ich i podejmowanie działań mających na celu ich rozwijanie.