Ile zarabia strażak

Ile zarabia strażak

Zarobki w każdym zawodzie zależne są od stanowiska, doświadczenia, oraz wykształcenia, oraz zakresu zadań. Niekiedy też uzależnione jest to od regionu Polski.  Podobnie jest w przypadku strażaka. Tu też należy zwrócić uwagę, że inaczej wygląda wynagrodzenie strażaka działającego w PSP, a inaczej ochotnika.

Skupmy się jednak na strażaku pracującym dla państwowej straży pożarnej. Na jego pensję składa się podstawa, oraz różnorodne dodatki. Są do dodatki za pełnioną funkcję, premie uznaniowe, dodatki służbowe i motywacyjne. Strażak otrzymuje również nagrodę za wysługę lat. Jest to jednak premia jednorazowa.

Pomimo różnorodnych dodatków, pensja strażaka nie jest bardzo wysoka. Zależy to jednak od jego stanowiska, oraz wielkości komendy w jakiej służy.  Są niewielkie różnice w wysokości wypłat na tych samych stanowiskach w komendzie powiatowej, wojewódzkiej, czy głównej.

Średnia zarobków strażaka w 2010 na stanowisku szeregowym wynosiła 1732 zł, zaś oficera – 3 153 zł.

W przypadku OSP praca ochotniczych strażaków często traktowana jest wolontariat. Pensję ochotników ustalają władze gminy i może ona kształtować się na bardzo różnych poziomach. Najczęściej jednak jest praca darmowa.