Historia marketingu

Historia marketingu.

Wiele czasu zajęło firmom brytyjskim rozpoznanie potrzeb klienta. W przeszłości W. Brytania nie musiała zachwalać swoich produktów — kolonie brytyjskie na całym świecie stwarzały stały popyt na wytworzone towary. Jednakże z nastaniem niepodległości kraje te zaczęły produkować własne towary lub kupować od brytyjskich konkurentów. Zbyt długo W. Brytania handlowała w przekonaniu, że to, co brytyjskie, jest najlepsze; w tym czasie spadła jakość, firmy brytyjskie nie dorównywały swoim konkurentom w warunkach dostawy i pogorszyły się usługi posprzedażowe. Robotnicy stracili zaufanie do zarządów swoich firm i przestali być dumni z własnej pracy. W efekcie udział W. Brytanii w światowych rynkach w niemal wszystkich artykułach handlowych się zmniejszył i w porównaniu do swoich konkurentów stała się ona krajem mniej zamożnym. W tym samym czasie wprowadzenie metod produkcji masowej oznaczało, że W. Brytania musiała sprzedawać więcej towarów, aby skorzystać z ekonomii skali przy obniżce kosztów jednostkowych produkcji. Kurczące się rynki brytyjskie oznaczały wyższe koszty produkcji w porównaniu z kosztami w innych krajach, powodując, że sprzedaż brytyjskich towarów stawała się coraz trudniejsza.

Z początku odpowiedzią wielu firm była aktywniejsza sprzedaż. Kiedy ta taktyka zawiodła, firmy starały się przelicytować konkurentów niższą ceną, sprzedając tanio gorsze produkty. W tym przypadku nie brano jednak pod uwagę upodobań klientów co do jakości i wiarygodności, co powodowało, że sprzedaż nadal spadała.

Podczas gdy niektóre ważniejsze gałęzie przemysłu wyciągnęły wnioski we wczesnych latach powojennych, przemysł dopiero w późnych latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaczął stosować pojęcie marketingu —jakieś 50 lat później niż w USA. Proces ten uległ przyspieszeniu w latach osiemdziesiątych, kiedy to nacisk na użyteczność i jakość stał się widoczny. Firmy odkryły, że jest lepiej, aby produkty odpowiadały określonym potrzebom jednego rynku, niż produkować produkty, które spełniałyby potrzeby wszystkich. Zauważono, że ludzie nie kupują produktów, lecz korzyści, jakie te produkty oferują. To zachęciło firmy do badania określonych potrzeb i sposobu ich zaspokajania. Przede wszystkim jednak firmy zaczęły rozumieć, że marketing jest pojęciem dynamicznym, gdyż potrzeby ludzi zmieniają się w czasie, wymagając od firm rozpoznawania tych zmian i odpowiadania na nie. Firmy obecnie prosperujące nie mają pewności, że na ich produkty będzie zapotrzebowanie w przyszłości.