Marketing jako obszar badań

Marketing jako obszar badań

Marketing jako obszar poważnych badań datuje swoje początki w W. Brytanii w latach pięćdziesiątych, a obecnie jest wykładany na każdym kursie biznesu, na wszystkich poziomach aż do podyplomowego. Podczas gdy zasadnicza wiedza na temat marketingu została doprowadzona do uzgodnionych standardów, nie można oczekiwać od poszczególnych osób studiujących marketing, że będą ekspertami we wszystkich aspektach tej dyscypliny. Zadania marketingowe są niezwykle zróżnicowane i wymagają zastosowania zarówno umiejętności zarządzania, jak i rzemiosła. Umiejętność efektywnego sprzedawania, reklamowania, tworzenia atrakcyjnej i przyciągającej wzrok wystawy, prowadzenia badań — to umiejętności, które są równie ważne jak wytrwałe badania, planowanie, monitorowanie danych i analiza, które są kojarzone z funkcją zarządzania w marketingu.

Z pewnością dobry marketing zawsze będzie wymagać pewnej dozy przedsiębiorczości, ale jeśli nasze pojmowanie marketingu jest ograniczone do dynamicznego sprzedawcy, ekstrawertyka, który „trafia do gazet”, można przeoczyć mniej widoczne cechy dobrego marketingu: umiejętność interpretacji danych statystycznych, wyciągania racjonalnych wniosków, rozumienia potrzeb turystów i wzorców ich zachowań. Przedsiębiorczość sama w sobie już nie wystarczy.