GPW

GPW

GPW to skrót od nazwy „Giełda Papierów Wartościowych. Na takiej giełdzie można sprzedawać, oraz kupować  papiery wartościowe, głównie akcje i obligacje.

Każdy w Polsce może posiadać papiery wartościowe. Aby jednak nimi obracać, j sprzedawać i kupować należy być wykwalifikowanym maklerem, bądź brokerem giełdowym.  Dlatego każdy posiadacz akcji, bądź obligacji powinien udać się do biura maklerskiego, gdy pragnie dokonać transakcji.

Każdy kraj na świecie ma swoją własną giełdę. Do najważniejszych giełd na świecie należą giełda w Nowym Jorku, Londynie, czy Tokio.

Giełda papierów wartościowych obecna jest także w Polsce. Warszawska giełda ma jednak dość burzliwą historię. Po raz pierwszy giełdę papierów wartościowych otwarto w 1817 roku, czyli w okresie, gdy Polska była pod zaborami. W międzywojennej Polsce giełda działała bardzo prężnie i zyskiwała na prestiżu. Zamknięto ją dopiero podczas II wojny światowej.

Niestety, w nowym ładzie powojennym GPW nie miała prawa bytu, chociaż próbowano uruchomić ją na nowo. Obrót akcjami wiąże się jednak nierozerwalnie z wolnym rynkiem i kapitalizmem, a nowe władze komunistyczne odcinały się od tego z całą mocą. GPW zamknięto na niemal 50 lat.

Na nową warszawską GPW uruchomiono w 1992. Potrzebne były nowe regulacje prawne, rozwiązania technologiczne oraz sposoby zarządzania. Postanowiono czerpać wzorce z najnowocześniejszych giełd światowych. Rozwiązania przyjęte w innych państwach sprawdziły się również w Polsce.