Finanse publiczne

Finanse publiczne

Finanse publiczne są ogólnym określeniem dotyczącym zbierania oraz wydawania publicznych pieniędzy. Można tutaj mówić o finansowaniu deficytu publicznego, który jest regulowany odpowiednimi przepisami.

Istnieją cztery najważniejsze funkcje finansów publicznych. Wśród nich wymienić można funkcję alokacyjną, redystrybucyjną, kontrolną oraz stabilizacyjną. Pierwsza funkcja, czyli alokacyjna, mówi o możliwości przemieszania finansów publicznych na cele, które są w tej chwili najważniejsze. Natomiast druga funkcja, która nazywana jest redystrybucyjną polega na przemieszczaniu pieniędzy uzyskanych z działu produkcyjnego do działu nieprodukcyjnego. Funkcja kontrolna, polega na szczegółowej ewidencji wszystkich pieniędzy. Tutaj ta funkcja jest niezwykle ważna, jej skrupulatne prowadzenie, może pozwolić na to, żeby nie powstawały różne nadużycia, czyli nie wydawać publicznych pieniędzy na sprawy nieistotne.

Ostatnia funkcja stabilizacyjna, polega na próbie ulokowania pieniędzy w odpowiednich sektorach gospodarki Polskich odpowiedzialnych za ich stabilizację. Głównym zadaniem tejże funkcji jest między innymi zmniejszenie bezrobocia czy też uregulowanie popytu publicznego.

Do podmiotów, które odpowiedzialne są za kreowanie sektora finansów publicznych można zaliczyć między innymi oczywiście organy władzy publicznej, administracji rządowej oraz kontroli państwowej. Nie można zapomnieć tutaj o słynnym ZUS, czyli Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także Narodowym Funduszu Zdrowia. Tutaj również swoją rolę odgrywają wszystkie uczelnie publiczne oraz Polska Akademia Nauk. Sektor finansów publicznych jest tworzony również przez samorządowe zakłady budżetowe.