EURIBOR

EURIBOR

EURIBOR jest jedynie skrótem od angielskiej pełnej nazwy pojęcia pochodzącego z ekonomii i bankowości międzynarodowej. Skrót ten można rozwinąć jako Euro Interbank Offered Rate. Oznacza on średnią stopę procentową udzielanych kredytów dla innych banków, która jest ustalana przez FBE. A FBE jest specjalną federacją, noszącą oryginalną nazwę Federation Bancaire de L’Union Europeenne. Federacja ta znajduje się w Brukseli i stamtąd właśnie, każdego dnia o godzinie 11:00 wysyła w świat informację o średniej stopie procentowej wyliczonej na podstawie 57 największych banków wchodzących w strefę Euro.

Banki, aby się utrzymać na rynku i żeby nie zbankrutowały również muszą zaciągać kredyty od innych placówek bankowych. Jednak w tym przypadku nie mówimy o zwykłej pożyczce, która jest spłacana, tak jak to zachodzi w momencie, kiedy osoba fizyczna wybiera się do banku na przykład po kredyt hipoteczny. Różnica polega na tym, że oprocentowanie jest dużo niższe, tak, żeby móc spokojnie te pieniądze inwestować dalej z pewnym i dość wysokim zyskiem.

Oprocentowanie to waha się w granicach od 0,12 do 0,45%. Oczywiście są to podane bardzo rozbieżne dane, które można było zaobserwować na przełomie ostatnich miesięcy, a nawet lat. Dzięki takim kombinacjom mniejsze banki spokojnie mogą się utrzymać, i oferować swoim klientom różne formy pożyczek i kredytów, na których oczywiście zarobią i spłacą swoje długi.