Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza otoczenia firmy stanowi pierwszy krok w kierunku oceny obecnej sytuacji firmy i uświadomienia sobie istniejących trudności przed ustaleniem celów na nadchodzący rok. Bez względu na to, czy firma przygotowuje studium wykonalności wprowadzenia nowego produktu, czy po prostu dokonuje oceny obecnej sytuacji rynkowej w celu przygotowania nowego planu marketingowego, musi zwracać uwagę na następujące sprawy:

• wydarzenia ekonomiczne, polityczne, społeczno-kulturalne i technologiczne, które w danym momencie są związane lub mogłyby mieć wpływ na działania lub sytuację firmy;

• obecny kształt rynków obsługiwanych przez firmę, włączając w to ich wielkość, wzrost i trendy; zakres oferowanych produktów ‘raz ceny ustalane na każdym rynku; kanały, którymi odbywa się dystrybucja produktu; drogi, jakimi znajomość produktu jest przekazywana klientom i dystrybutorom;

• charakter konkurencji, tzn. wielkość każdego konkurenta, jaki ma udział w rynku, jaką cieszy się opinią, jakie stosuje metody marketingu, jego mocne i słabe strony;

• wszystkie szczegóły dotyczące własnego udziału w rynku, sprzedaży, rentowności, form sprzedaży.

Takiego przeglądu dokonuje się często za pomocą analizy SWOT. Polega ona na rozpoznaniu mocnych i słabych stron danej;działalnością szans, jakie daje otoczenie handlowe, oraz wszelkich zagrożeń dla firmy. Dane te stanowią podstawę dalszych działań, -f

Zajmijmy się teraz zagadnieniami, które najprawdopodobniej wezmą pod uwagę biura podróży, przeprowadzając typową analizę SWOT.