Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza otoczenia firmy stanowi pierwszy krok w kierunku oceny obecnej sytuacji firmy i uświadomienia sobie istniejących trudności przed ustaleniem celów na nadchodzący rok. Bez względu na to, czy firma przygotowuje studium wykonalności wprowadzenia nowego produktu, czy po prostu dokonuje oceny obecnej sytuacji rynkowej w celu przygotowania nowego planu marketingowego, musi zwracać uwagę na następujące sprawy:

• wydarzenia ekonomiczne, polityczne, społeczno-kulturalne i technologiczne, które w danym momencie są związane lub mogłyby mieć wpływ na działania lub sytuację firmy;

• obecny kształt rynków obsługiwanych przez firmę, włączając w to ich wielkość, wzrost i trendy; zakres oferowanych produktów ‘raz ceny ustalane na każdym rynku; kanały, którymi odbywa się dystrybucja produktu; drogi, jakimi znajomość produktu jest przekazywana klientom i dystrybutorom;

• charakter konkurencji, tzn. wielkość każdego konkurenta, jaki ma udział w rynku, jaką cieszy się opinią, jakie stosuje metody marketingu, jego mocne i słabe strony;

• wszystkie szczegóły dotyczące własnego udziału w rynku, sprzedaży, rentowności, form sprzedaży.

Takiego przeglądu dokonuje się często za pomocą analizy SWOT. Polega ona na rozpoznaniu mocnych i słabych stron danej;działalnością szans, jakie daje otoczenie handlowe, oraz wszelkich zagrożeń dla firmy. Dane te stanowią podstawę dalszych działań, -f

Zajmijmy się teraz zagadnieniami, które najprawdopodobniej wezmą pod uwagę biura podróży, przeprowadzając typową analizę SWOT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *