Struktura według kryterium segmentu rynku

Struktura według kryterium segmentu rynku

Zamiast struktury produktowej można zorganizować marketing według kryterium segmentu rynku. Hotele mogą na przykład podzielić marketing zależnie od typu gości — przybywających służbowo lub turystycznie, gdyż w każdym przypadku mamy do czynienia z innego rodzaju popytem, różne więc będą strategie mające na celu przyciągnięcie tych gości. Firma może dokonać dalszego podziału organizacyjnego zależnie od funkcji lub kryterium geograficznego.

Należy zauważyć, że nie ma właściwych lub niewłaściwych struktur organizacyjnych działów ds. marketingu. Każda firma musi wybrać strukturę, która najlepiej odpowiada jej potrzebom, co często można ocenić dopiero po dłuższym okresie prób i błędów. Również potrzeby się zmieniają, więc to, co sprawdza się w danej firmie dzisiaj, może się okazać niewystarczające w przyszłości, w miarę jak firma będzie się rozrastać lub zwiększać zakres oferowanych produktów.