Struktura według kryterium geograficznego

Struktura według kryterium geograficznego

Dla firm mających duże rynki krajowe lub międzynarodowe dogodniejsze może być zorganizowanie funkcji marketingowych według kryterium geograficznego. Jest to podział szczególnie wygodny wówczas, gdy rynki te różnią się między sobą w znacznym stopniu, jak to się dzieje w przypadku firm sprzedających zarówno na rynku krajowym (wewnętrznym), jak i zagranicznym (eksportowym). Taka firma jak Tjaereborg, która sprzedaje pakiety urlopowe w wielu krajach europejskich, ma z konieczności niektóre, jeśli nie wszystkie, funkcje marketingowe oddzielne. Faktycznie, do 1994 r. nazwa i marka Tjaereborg w W. Brytanii stanowiła własność Owners Abroad, działając tym samym zupełnie autonomicznie. Została następnie włączona do nowej marki sprzedaży bezpośredniej firmy First Choice Holidays, którą jest Eclipse Direct.

Sieci hotelowe korzystają z różnych rozwiązań. Czasami kierują większością spraw związanych z marketingiem z centrali ds. marketingu z biura szefa firmy macierzystej, pozostawiając w rękach personelu marketingowego poszczególnych hoteli jedynie sprzedaż na rynkach lokalnych. Inne sieci rozkładają odpowiedzialność za sprawy marketingu według krajów lub regionów. Ten sposób daje większe możliwości reakcji na potrzeby rynku lokalnego, chociaż nie daje tych zysków, jakie przynoszą korzyści skali i wymaga większej liczby personelu. Również cele mogą się znacznie od siebie różnić zależnie od warunków na obsługiwanych rynkach, co wymaga stworzenia odrębnych planów marketingowych dla każdego regionu, chociaż można je koordynować w centralnym biurze. Organizację według kryterium geograficznego można dalej dzielić zależnie od funkcji tak, jak to opisaliśmy poprzednio.