Instytucje finansowe

Instytucje finansowe

Instytucja finansowa jest to jednostka organizacyjna, która może operować finansami. Chodzi tutaj dokładnie o gromadzenie pieniędzy z różnych źródeł, a także ich wydatkowanie na przykład w postaci pożyczek albo kredytów, bądź innych instrumentów finansowych.

Według Kodeksu Spółek Handlowych można wymienić takie instytucje finansowe jak fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy powierniczych, fundusze emerytalne, narodowy fundusz inwestycyjny, obecnie już nie istniejący, a aranże towarzystwa emerytalne, fundusze powiernicze czy też zakłady ubezpieczeń.

Tak naprawdę instytucje finansowe mają swoje świadczenia jak i obowiązki ukierunkowane odgórnie. Nie mogą sobie one działać, dosłownie tak jak chcą. Ponieważ w takiej sytuacji można byłoby się spodziewać wielu niejasności, a także prób naciągnięć na klientów. Chociażby w sytuacji, kiedy to bank udzielałby kredytu z bardzo wysokim oprocentowanie, którego stopę procentową sam sobie wyznaczył, a nie odgórnie.

Instytucja finansowa ma uprawnienia chociażby do tego, żeby obraca papierami wartościowymi czyli obligacjami, akcjami, a także funduszami oszczędnościowymi. Przykładem jest chociażby dom maklerski, który pośredniczy między klientem a giełdą. Dzieje się tak, ponieważ klient na własną rękę nie może kupować akcji na giełdzie. Takie dyspozycje może zlecać maklerowi, który w jego imieniu dokonuje zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Identycznie jest z funduszami emerytalnymi lub instytucjami, w których można dokonać ubezpieczenia. W takich instytucjach mamy szereg różnych produktów, w których możemy dowolnie przebierać coś odpowiedniego dla siebie.