Dane zewnętrzne – Dane publiczne

Dane zewnętrzne

Ogromna ilość informacji jest łatwo dostępna dla firmy turystycznej z istniejących na zewnątrz firmy danych. Istnieją dwa rodzaje informacji.

Po pierwsze, możemy rozróżnić informacje związane z turystyką i podróżami oraz informacje, które są bardziej ogólne, ale niemniej jednak dają pewien pogląd na wzorce turystyki. Na przykład, dane statystyczne podawane przez rząd W. Brytanii pokazują, że wzrost płatnych urlopów od połowy lat siedemdziesiątych był istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży pakietów urlopowych. Jeśli trend zwiększający prawo do urlopów się utrzyma przez następnych 20 lat, fakt ten może mieć istotne znaczenie dla działalności firm turystycznych.

Drugi rodzaj danych zewnętrznych to informacje dostępne bezpłatnie z danych będących własnością publiczną lub dostępnych w drodze badań subskrypcyjnych.

Dane publiczne

Większość danych publicznych jest ogólnie dostępna do wglądu w bibliotekach publicznych lub w bibliotekach tych uniwersytetów, które mają w swoim programie kierunki turystyczne.

Wiele bibliotek publicznych udostępnia książki dotyczące turystyki. Jednak książki szybko się dezaktualizują, więc dane publiczne należy pozyskiwać z ostatnio przeprowadzonych badań, które mogły się jeszcze nie pojawić w żadnej książce.

Publikacje wielu przedsiębiorstw transportowych, zawierające roczne raporty większych przedsiębiorstw turystycznych, takich jak linie lotnicze, sieci hoteli i operatorzy turystyczni, stanowią cenne źródło informacji statystycznych.