Badania subskrypcyjne

Badania subskrypcyjne

Firma o odpowiednich zasobach finansowych może wybrać pomiędzy zleceniem swoich własnych określonych badań a zleceniem subskrypcji na ciągłą, kompleksową ankietę konsumentów, która zawiera informacje o wzorcach urlopów lub podróży.

Ogólne ankiety o nawykach klientów dotyczących kupowania są przeprowadzane przez różnorodne firmy i różnymi metodami.

Regularne raporty STATS MR dostarczają użytecznych informacji o przemyśle i rynku turystycznym na podstawie ankiet ogólnych. Podobne ankiety są robione przez AGB Home Audit. Każdego kwartału badanych jest 11 000 gospodarstw domowych, a respondenci wypełniają również inne kwestionariusze w odstępach trzymiesięcznych do końca roku. 24 000 respondentów podróżujących za granicę wypełnia specjalny kwestionariusz dotyczący zwyczajów podróży.

Prawdopodobnie najbardziej znaną ankietą jest UK Tourism Survey (UKTS), zlecana przez regionalne komitety turystyki. Ankieta ta jest oparta na dogłębnych badaniach podróży urlopowych Brytyjczyków podejmowanych w minionym roku i porównaniu wyników z wynikami z poprzednich lat. Dodatkowo oprócz rocznego raportu w marcu, subskrybenci otrzymują kopie wyników ankiet miesięcznych, które dostarczają cennych danych o podróżach.

Angielski Komitet Turystyczny (ETB), oprócz wspólnego sponsorowania UKTS, na początku wiosny przeprowadza wśród turystów brytyjskich ankietę „zamiaru zakupu”, która dostarcza danych do krótkoterminowego prognozowania wzorców urlopów spędzanych za granicą i w kraju.

Ponieważ ankiety te są ze swojej natury rozległe, subskrypcje są drogie i tylko największe firmy są w stanie regularnie je zamawiać. Często badanie subskrypcyjne prowadzą agenci reklamowi, aby w ten sposób pomóc w planowaniu swoich własnych kampanii w wielu różnych dziedzinach i firmy turystyczne korzystające z usług dużych agencji reklamowych mogą wykorzystać te dane.

Trzeba jednak sobie uzmysłowić, że nie wolno automatycznie korzystać z opublikowanych danych statystycznych i naginać je do określonych sytuacji. Liczby wskazujące na wzrost sprzedaży zagranicznych pakietów urlopowych mogą ukrywać fakt, że sprzedaż tych pakietów do jednego kraju zmalała kosztem wzrostu sprzedaży wyjazdów do innych. W ten sam sposób zwiększenie liczby odwiedzających W. Brytanię nie oznacza koniecznie zwiększenia ruchu turystycznego w Northumbrii, a dane statystyczne o West Country nie muszą się odnosić do Bristolu czy Bath. W rzeczywistości istnieje dotkliwy brak danych dotyczących określonych miejsc, co stwarza konieczność korzystania z ogólnych danych o wzorcach podróży, ale jeśli te dane nie mogą być poparte faktami odnoszącymi się do danego miasta lub regionu, wnioski będą wątpliwej wartości.