Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia jest wskaźnikiem opisującym ile jest bezrobotnych w danej grupie społeczeństwa. Taki wskaźnik najczęściej mierzony jest w określonej jednostce terytorialnej. Na przykład może to być kraj, województwo, powiat lub miasto.

Żeby stać się osobą bezrobotną, to trzeba spełnić określone warunki. Mianowicie być osobą powyżej piętnastego roku życia, nie pracującą, ani też nie odbywającą żadnych praktyk mających na celu przyuczenie do zawodu, przez ostatnie 6 tygodni aktywnie szukała pracy, a także z dnia na dzień może podjąć pracę, jeśli tylko znajdzie się taka oferta. Trzeba wziąć pod uwagę jednak, że jest to definicja osoby bezrobotnej stworzona przez Międzynarodową Organizację Pracy.

W Polsce osobą bezrobotna jest osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Można mówić również o rzeczywistej stopie bezrobocia, która ma na myśli wszystkich bezrobotnych. W tej definicji nie doszukuje się żadnych przyczyn , dlaczego ta osoba nie pracuje. Ponieważ niektóre osoby nie są zgłoszone w Urzędzie Pracy, a nie pracują, bo na przykład prowadzą gospodarstwo domowe. Należy pamiętać, że Rzeczywista stopa bezrobocia jest zawsze wyższa od wskaźnika osób faktycznie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. W tej chwili stopa bezrobocia w naszym kraju utrzymuje się na wysokim poziomie z racji kryzysu gospodarczego. W niektórych województwach jest ona niższa, a w innych niestety wyższa.