List motywacyjny – jak go napisać?

List motywacyjny – jak go napisać.

List motywacyjny to bardzo ważna część składowa rekrutacji. Przemyca niemało informacji o nas. Roztropny head hunter umie wyłonić interesujące wiadomości, które są w stanie zaważyć o niepowodzeniu naszego podania o pracę. Z tej przyczyny trzeba podrasować każdy element podania o pracę.

List motywacyjny kojarzony jest zwykle z prośbą o pracę i poszukiwaniami pracy. Tymczasem dokument ten składany jest także w momencie ubiegania się o podwyżkę lub awans. List motywacyjny składamy także wówczas gdy zależy nam na zmianie warunków pracy. Dokumenty tego typu nazywane są także listami intencyjnymi.

List motywacyjny można też zdefiniować jako element kompletu dokumentów, które składamy starając się o pracę. Innym elementem aplikacji jest CV, czyli życiorys zawodowy.

Celem listu motywacyjnego jest poinformowanie pracodawcy o naszych oczekiwaniach. Piszemy tu konkretnie jakie stanowisko nas interesuje.

Dokument też jest także uzupełnieniem Curriculum Vitae. Z tego dokumentu pracodawca może dowiedzieć np. jakie są przyczyny zmiany pracy. Piszemy tu także jaki był nasz zakres obowiązków w poprzedniej pracy.

List motywacyjny często również jest traktowany jako rozstrzygający. W pierwszym etapie rekrutacji brany jest zwykle pod uwagę dokument CV. Następnie kiedy dokumenty te są do siebie wartościowo podobne, pod uwagę jest brany list motywacyjny jako rozstrzygający.

List motywacyjny mówi również o tym czy posiadany umiejętność poprawnej wypowiedzi pisemnej. Często pracodawcy biorą pod uwagę zasób słów kandydata i próbują zbudować sobie obraz osoby na podstawie jej kompetencji komunikacyjnych.

List motywacyjny zdradza również inne cechy charakteru. Można tu również wykazać się znajomością branży używając specjalistycznego języka. Pracodawca z listu może także wywnioskować co motywuje nas do działania, czy jesteśmy solidni i ambitni.

Zanim napiszemy list motywacyjny, przemyślmy sobie wszystko. Tak naprawdę od tego dokumentu wiele zależy. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie – dlaczego ubiegamy się o tę pracę i dlaczego uważamy się za najlepszego kandydata na to stanowisko. Jeśli odpowiemy sobie samemu na te pytania, będzie nam łatwiej przekonać pracodawcę. O sukcesie decyduje bowiem odpowiednie przygotowanie i plan działania. Nie warto pisać niczego bez przemyślenia.