Kontrola planu marketingowego

Kontrola planu marketingowego

Każdy plan opracowany przez firmę musi podlegać kontroli. Aby było to możliwe, cele planu marketingowego muszą być jasne, a każdy z nich policzalny i mierzalny. Konieczna jest kontrola wydatków budżetowych, a realizacja każdego elementu planu powinna być nieustannie monitorowana, aby mieć pewność, że plan prowadzi do zamierzonego celu. Jakiekolwiek odstępstwo od planu będzie wymagało udoskonalenia projektów lub rozważenia alternatywnych środków umożliwiających osiągnięcie celu.

Metody sprawowania kontroli działalności marketingowej są tematem następnego rozdziału, nie będziemy się więc teraz nimi zajmować. Trzeba jednak podkreślić, że plan marketingowy jest w swojej naturze dynamiczny — nie jest zbiorem biurokratycznych zasad, których trzeba się wiernie trzymać. Jest raczej płynnym zbiorem wytycznych działania, które wymagają ciągłej aktualizacji zależnie od zmieniających się warunków.