Specjalna oferta w ubezpieczeniach domów i mieszkań w Generali w wariancie RUBIN

W ubezpieczeniach mieszkań i domów TU Generali do 30.06.2014 roku oferuje specjalną ofertę dla wariantu RUBIN. Jeżeli ubezpieczający wybierze wariant RUBIN to otrzyma gwarancję wypłaty odszkodowania za utracone ruchomości domowe, bez potrącenia zużycia technicznego wynikającego z ich wieku!