Waloryzacja emerytur w 2014 roku

Waloryzacja emerytur w 2014 roku

Kwestią waloryzacji emerytur na pewno interesują się osoby które są na emeryturze lub chcą na nią przejść w najbliższym czasie. Każdy obawia się o to ile wniesie jego emerytura, warto wiec bliżej przyjrzeć się kwestii waloryzacji.

Na pewno w sprawach waloryzacji emerytur dobrze orientują się ekonomiści. Waloryzacja jest procentem od wysokości emerytury z ubiegłego roku i o taką sumę podwyższa aktualną emeryturę. Stawia to w gorszej pozycji osoby o niskiej emeryturze, ponieważ procent od ich świadczeń również będzie niższy. W 2014 roku waloryzacja emerytur wyniosła 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Według prognoz ekonomistów i osób zajmujących się finansami realna wysokość emerytury w 2014 roku miała wzrosnąć o 2,14%. Związkowcy domagali się podwyżek o 50%, jednak nie przeforsowali swojego wniosku. Realnie więc emeryci nie odczują zbytniej poprawy wysokości ich emerytur, nieco ponad 2% jest to bowiem i tak bardzo mało, szczególnie ze emeryci mają bardzo wiele wydatków. Jedynie emeryci o wysokiej emeryturze powinni zauważyć, że waloryzacja dodała im nieco pieniędzy.

Na pewno aktualnym tematem jest już wysokość waloryzacji emerytur na 2015 rok. Wprowadzono nowy typp waloryzacji, mianowicie procentowo-kwotową. Wysokość emerytury ma być podniesiona o 1,08%, ale realnie kwota ta nie może być niższa niż 36 złotych, co jest lepszym rozwiązaniem dla osób z najniższą emeryturą.