Uniwersalizacja działalności usług finansowych

Wzrost konkurencji na rynku usług finansowych w świecie powoduje, że w wielu różnych instytucjach, nie wyłączając banków, dochodzi do uniwersalizacji ich działalności. Uniwersalizacja ta, jako jeden z przejawów konwergencji podstawowych typów systemu finansowego w świecie, ma charakter ilościowy oraz jakościowy.

Przykładem uniwersalizacji ilościowej w przypadku działalności banków jest poszerzanie gamy usług bankowych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, dla przykładu, sytuacja taka miała miejsce w niemieckim sektorze bankowym, który tradycyjnie wiele lat funkcjonował w ramach kontynentalnego typu systemu finansowego, czyli na rynku bankowo-zorientowanym.

Działania rządu niemieckiego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku stopniowo zmierzały jednak do podniesienia atrakcyjności rynku kapitałowego, natomiast tamtejsze banki, chcąc stać się bardziej konkurencyjne na globalnym rynku finansowym, pozbywały się akcji przedsiębiorstw w ramach istniejących grup bankowo-przemysłowych (niem. Hausbanken). Uzyskane środki finansowe banki przeznaczały na opracowywanie i wprowadzanie innowacji finansowych.

Przykładowo, dwa z największych banków niemieckich – Deutsche Bank AG i Dresdner Bank AG – w końcu XX wieku zdecydowały się na przejęcie kontrolnego pakietu akcji renomowanych angielskich banków inwestycyjnych – odpowiednio –    Morgan Greenfell i Kleinwort Benson, z kolei trzeci z największych banków Niemiec Commerzbank AG zbudował własny bank inwestycyjny od podstaw.

Generalnie rzecz biorąc, w latach 1988-1998 aż dwanaście czołowych banków europejskich zdecydowało się na rozwój bankowości inwestycyjnej w swoich strukturach, co pochłonęło wydatki rzędu blisko 35 mld USD25.

Rentowność tych wyspecjalizowanych instytucji, jak wskazują ostatnie wyniki, jest jednak niższa w porównaniu z tradycyjnymi bankami depozytowo-kredytowymi, zwłaszcza poza USA (patrz tabela).

Tabela. Bankowość inwestycyjna i depozytowo-kredytowa – zwrot na kapitale w latach 1990 – 1995 (%)

Bank /kraj USA Japonia Wielka Brytania
Banki inwestycyjne 16,2 3,9 4,9
Banki komercyjne 17,9 8,4 19,6
Różnica 1,7 4,5 75,3

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *