PIU i UFG wdrażają projekt Bazy Zdarzeń i Szkód

Baza Zdarzeń i Szkód (BZS), to nowy projekt Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który ma zbierać dane o ubezpieczeniach majątkowych (bez komunikacji – dane są zbierane w UFG) i ubezpieczaniach życiowych.

Zadanie BZS ma na celu systemową identyfikację przypadków wielokrotnych roszczeń, dotyczących tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. Zainteresowane Towarzystwa Ubezpieczeniowe, będą mogły poszczególne przypadki analizować i wykluczać sytuację, w których jedna szkoda jest zgłaszana w kilku zakładach ubezpieczeń. Więcej na temat Bazy Zdarzeń i Szkód przeczytacie Tutaj.