IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Co to jest IKZE?

Jest to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego na które ubezpieczony może wpłacać pieniądze aby:

strzałka w prawo      oszczędzać kapitał na emeryturę, aby standard życia się nie obniżył po przejściu na emeryturę

strzałka w prawo      odliczać w deklaracji PIT określoną ulgę podatkową w danym roku (w 2014 roku ulga podatkowa może wynieść nawet 1 438,46 zł)

strzałka w prawo      odliczać w deklaracji PIT kwotę która została wpłacona na IKZE w poprzednim roku (w 2014 roku kwota ta może wynieść maksymalnie 4 495,20 zł)

WARUNKI:

strzałka w prawo      IKZE mogą założyć osoby które ukończyły 18 rok życia, lub osoby które ukończyły 16 rok życia oraz są zatrudnione na umowę o pracę

strzałka w prawo      można posiadać tylko jedno konto IKZE

strzałka w prawo      konto dedykowane tylko dla jednej osoby, nie można oszczędzać np. z małżonkiem

KORZYŚCI:

strzałka w prawo      w każdej chwili można wypłacić zgromadzone oszczędności na IKZE, ale w zależności od tego, kiedy wypłaci się pieniądze, zapłaci się inny podatek.

strzałka w prawo      przy wypłacie oszczędności po 65 roku życia i minimum 5 letnim kresem wpłat płaci się 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Wypłata może być w ratach lub jednorazowa

strzałka w prawo      przy wypłacie przed 65 rokiem życia zapłaci się podatek według obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (w 2014 roku – 18% lub 32% podatek)

strzałka w prawo      wszystkie oszczędności zgromadzone na IKZE są dziedziczone. W przypadku śmierci ubezpieczonego, uposażeni dostaną wszystkie wpłacone oszczędności. Uposażonym nie musi być członek rodziny

strzałka w prawo      wypłata przez uposażonych dziedziczonych środków z IKZE  będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn, ale trzeba będzie zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

strzałka w prawo      jeżeli uposażony postanowi przenieść dziedziczone środki na własne IKZE to nie będzie musiał płacić 10% zryczałtowanego podatku dochodowego