Co potrzebne jest żeby dostać becikowe

Co potrzebne jest żeby dostać becikowe

Becikowe czyli jednorazowa zapomoga przypadająca na jedno dziecko w Polsce wynosi 1000 zł. Jednak, aby je otrzymać trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszelkie papiery trzeba złożyć w okresie do 12 miesięcy po urodzeniu dziecka.

Becikowe przysługuje: matce,ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka.

1.   Wniosek o przyznanie becikowego

2.   Zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że matka jest pozostawiona pod opieką lekarską matki od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu

3.   Pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców

4.   Akty urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie

5.   Dowód osobisty wnioskodawcy

6.   Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach

7.   Oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych

8.   Zaświadczenie z ZUS lub pracodawcy o wysokości faktycznie zapłaconych składek zdrowotnych.

9.   Wyrok ustalający wysokość alimentów (jeśli dotyczy)

10.  Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów (jeśli dotyczy)

 

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od dnia 1 stycznia 2013 r. przysługuje osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Dokładny opis postępowania i szczegółowe informacje na temat ubiegania się o becikowe można przeczytać np. na stronie internetowej MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).