Rozwój nowego produktu

Rozwój nowego produktu

Przeanalizujemy przykład, który zobrazuje proces planowania, dzięki któremu poważny operator turystyczny rozpoznał szansę wprowadzenia nowego celu wyjazdu. Operator już wcześniej określił swój cel marketingowy: umocnienie własnej pozycji na rynku letnich wyjazdów długoterminowych.

Rozwój nowego celu wyjazdu przez operatora turystycznego

Najpierw przeprowadzono analizę informacji uzyskanych z badań i prognoz oraz sugestii agenta podróży, a także broszur wydanych przez konkurencję. Oto rozpoznanie wynikające z tej analizy:

• w porównaniu z wynikiem konkurencji operator nie zwiększył swojego udziału w rynku urlopów długoterminowych,

• obecna oferta urlopów długoterminowych operatora skupia się na Florydzie, której udział w rynku skurczył się z 55% do 38%,

• gwałtownie wzrosła liczba urlopów zryczałtowanych na rynku wyjazdów długoterminowych, jednak większość celów wyjazdów tego typu mieści się na Karaibach (nastąpił wzrost odnotowanych wielkości nawet do 44%),

• Ameryka Środkowa i Południowa to jeden z najszybciej rozwijających się celów wyjazdowych operatora oraz obszar, na którym jest on lepszy od konkurencji,

• urlopy w Ameryce Środkowej i Południowej o cenach zryczałtowanych są bardzo konkurencyjne w porównaniu z urlopami na Karaibach,

• dla operatora istnieją szanse rozwoju na podstawie doświadczenia i siły nabywczej jego północnoamerykańskich punktów sprzedaży, które już obsługiwały meksykańskie kurorty w większości nie znane na rynku brytyjskim,

• nowe umowy o wolnym handlu między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi są na przyszłość obietnicą dużych inwestycji w meksykańskiej infrastrukturze turystycznej.

Opierając się na tej wstępnej analizie, operator postanowił przeprowadzić dalsze, szczegółowe badanie w celu ustalenia stopnia możliwości wprowadzenia nowego kurortu. Plan taki opracowano po wyjazdach do kurortu w Meksyku, rozmowach z agentami podróży, północnoamerykańskim działem operatora, hotelarzami i liniami lotniczymi. W rezultacie powstał znacznie bardziej szczegółowy dokument polecający konkretny kurort —Puerto Vallarta. Raport zawierał szczegółowe informacje na temat:

• kurortu i istniejącego zaplecza noclegowego,

• jakości i poziomu usług, istniejących udogodnień (standard hoteli wyrażony gwiazdkami, położenie plaż itp.),

• ceny, trasy, czasu lotów, daty odlotów, które można negocjować z przewoźnikami,

• potencjału, jaki mają różne marki operatora turystycznego do wykorzystania kurortu na różne sposoby (warunki dla dzieci w przypadku marki rodzinnej, pięciogwiazdkowe hotele dla marki luksusowej itp.),

• możliwości promocji, łącznie z wspólną kampanią reklamową z Meksykańską Radą Turystyki,

• proponowanej struktury cen i marży,

• projektowanej wartości sprzedaży i przewidywanych zysków.

Warto zauważyć, że planowanie jest procesem nieskończonym. Po udanym wprowadzeniu Puerto Vallarta, zespół ds. rozwoju nowego produktu podjął się ocenienia oddzielnego programu urlopów zawierających pakiet usług, który ma zostać zaprezentowany w nowej broszurze na przyszłoroczny sezon letni.