Wypowiedzenie umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zapraszamy do skorzystania z naszych wniosków przy wypowiadaniu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W zakładce Wypowiedzenie OC znajdują się adresy i wszystkie potrzebne informację aby skutecznie wypowiedzieć:

  • umowę OC z końcem okresu na jaki została zawarta (art. 28 – polisy całoroczne)
  • umowę OC w przypadku zakupu/nabycia pojazdu  (art. 31 – polisy zbywcy pojazdu)
  • umowę OC automatycznie wznowioną (art. 28a – podwójne ubezpieczenie)